Pirmo aukšto išplanavimas

Susiradus orientacinį projektą ir perbraižius jį 3D Floorplanner programa, iškart tapo aišku, kad išplanavimas ir neracionalus, ir visiškai mums netinkantis. Tad visas patalpas perbraižiau ir gavau tokį, lyg ir paprastą, rezultatą. Būčiau dėkingas už pastebėjimus ir patarimus ko trūksta, ko galbūt nereikėtų. Tai grubokas galutinio rezultato vaizdinys.